Autorizācija
Logins:
Parole:
Reģistrācija
Aizmirsāt paroli?

Izvēlne


Saites
 

UZMANĪBU!!!

Visiem programmprodukta "1С:Мikrouzņēmums 8" lietotājiem, pirms atjaunināšanas uz 59. relīzi, platforma ir jāatjaunina uz versiju 8.3.18!!!
Sākot ar atjauninājumu 1.6.59, no konfigurācijas izstrādātāja puses platforma 8.3.11 vairs netiks atbalstīta!!!
Ja kategoriski nav iespējams patstāvīgi atjaunināt platformu, sazinieties ar mums
 mikro@andi.lv


UZMANĪBU!!!
1C:8.1 programmas produkts ar Microsoft Windows darbojas nekorekti!
Bezmaksas programma "1C:Mikrouzņēmums 8" pieejama tikai uzņēmumiem, kuriem piešķirts mikrouzņēmuma statuss.

Instrukcijas:
Lietotāja reģistrācija
7 soļi programmas uzstādīšanai
Konfigurācijas jauninājuma uzstādīšana
Apraksts pārejai uz jaunu 1C:Uzņēmums 8 platformas versijuLai saņemtu piekļuvi bezmaksas programmas "1C:Mikrouzņēmums 8" lejupielādei, nepieciešams:
 1. Reģistrēties.
 2. Aizpildīt pieteikumu, lai saņemtu piekļuvi "1C:Mikrouzņēmums 8" lejupielādei.


Programma:
“1С:Мikrouzņēmums 8” – bezmaksas grāmatvedības uzskaites programma mikrouzņēmumiem, kura satur visus grāmatvedības uzskaites pamatvirzienus.
Programma “1С:Мikrouzņēmums 8” tiek atjaunināta bez maksas pēc likumdošanas grozījumu publicēšanas.
Tas ir gatavs risinājums vienas mikrouzņēmuma grāmatveža darba vietas automatizācijai.
Programma izstrādāta uz 1C:Uzņēmums 8 tehnoloģiskās platformas pamata, tajā iekļauta konfigurācija “1С:Мikrouzņēmums 8” un platforma 1C:Uzņēmums 8.

Uzstādīšana:
Pēc reģistrēšanas vietnē, kopā ar programmu Jūs saņemsiet licences numuru un PIN kodu, kuru jānorāda pirmo reizi startējot programmu. Vietnē pieejama detalizēta instrukcija par programmas uzstādīšanu Jūsu datorā.
Programmas uzstādīšana ir pietiekami vienkārša un firma 1C Andi bez maksas nekonsultē programmas uzstādīšanas jautājumos.

Programmas iespējas:
Tipveida konfigurācija „1C:Мikrouzņēmums 8” iekļauj grāmatvedības uzskaites, kā arī reglamenta pārskatu sagatavošanai nepieciešamo funkcionālu. Bezmaksas versija „1C:Мikrouzņēmums 8” paredzēta saimnieciskās darbības uzskaites automatizācijai nelielos uzņēmumos, kuros ar programmu strādā viens grāmatvedis un, kuriem nav nepieciešamas izmaiņas tipveida konfigurācijā.

Uzskaite „no dokumenta”
„1C:Мikrouzņēmums 8” saimnieciskās darbības notikumu reģistrēšanas pamatveids ir dokumentu – pirmdokumentu analogu ievade. Saimniecisko operāciju uzskaitei tiek izmantoti grāmatojumi, kas veidojas, grāmatojot dokumentus-reģistratorus.

Krājumu uzskaite
Tiek atbalstītas trīs PMV novērtēšanas metodes: pēc vidējās vērtības, pēc FIFO, LIFO.

Noliktavas uzskaite
Noliktavās preces var uzskaitīt pēc daudzuma-summas un pa partijām (lietotājam ir iespēja nomenklatūru uzskaitīt pēc daudzuma-summas, izsekot tās kustību glabāšanas vietās un saņemt preču atskaites). Ja uzskaite noliktavās nav nepieciešama, tā var būt atslēgta.

Tirdzniecības operāciju uzskaite
Tirdzniecības operāciju uzskaiti kārto FIFO un vidējās svērtās metodes griezumā. Automatizēta preču un pakalpojumu saņemšanas un realizācijas operāciju uzskaite. Pārdodot preces, tiek noformētas pavadzīmes un rēķini-faktūras. Preču pašizmaksa tiek norakstīta pēc izvēlētās metodes.

Naudas līdzekļu operāciju uzskaite
Realizēta skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu uzskaite. Tiek atbalstīta kases grāmatas, kases ieņēmumu un izdevumu orderu, maksājuma uzdevumu izdruka.
Automatizētas bankas un kases operācijas: norēķini ar piegādātājiem, pircējiem (tiek izpildīta parādu dokumentu atlase). Iespējama norēķina personu avansa atskaišu noformēšana.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite
Automatizētas visas uzskaites pamatoperācijas: saņemšana, reģistrēšana uzskaitē, amortizācijas aprēķināšana, modernizācija, pārdošana, norakstīšana, inventarizācija. Pamatlīdzekļiem, kurus izmanto sezonāli, iespējams piemērot amortizācijas aprēķināšanas grafikus.

PVN uzskaite
Automatizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām. Realizēta iespēja lietotājam patstāvīgi iestatīt PVN deklarāciju un PVN deklarācijas pielikumu.

Darba algas uzskaite
Specializētā darba algas un kadru uzskaites apakšsistēma, kas iekļauta „1C:Мikrouzņēmums 8” sastāvā, risina sekojošus uzdevumus:
 • kadru kustības uzskaite katrā organizācijā (pieņemšana darbā, kadru kustība, atbrīvošana);
 • darba algas aprēķināšana uzņēmuma personālam: pēc algas likmes un stundu tarifa likmes;
 • aprēķinātās darba algas atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē.
Grāmatvedības standarta atskaites/pārskati
„1C:Мikrouzņēmums 8” sniedz lietotājam standarta pārskatu/atskaišu komplektu, kas ļauj analizēt datus pēc atlikumiem, kontu apgrozījumiem un grāmatojumiem visdažādākajos griezumos. To skaitā ir apgrozījuma pārskats, kopkontējumi, šahveida pārskats, konta apgrozījuma pārskats, konta apgrozījumi, virsgrāmata, konta analīze, konta kartīte, subkonto analīze, subkonto kartīte, apgrozījumi starp subkonto, atskaite par kontējumiem.

Ērts un mūsdienīgs interfeiss
Programmprodukts „1C:Мikrouzņēmums 8” atbilst lietotāja interfeisa mūsdienu standartiem, un nodrošina vieglu apguvi iesācējiem un augstu darba ātrumu pieredzējušiem lietotājiem, pateicoties sekojošām iespējām:
 • Lietotāju interfeiss pieejams divās valodās – krievu un latviešu;
 • Lietotājam ir iespēja strādāt ar programmu sev ērtā un patīkamā valodā;
 • Ērti darba līdzekļi ar lieliem sarakstiem, dokumenta kolonnu redzamības pārvaldība, atlases kritēriju iestatīšana un saglabāšana;
 • Programma komentē lietotāja darbības un brīdina par nekorektumu;
 • Pieejamās ekrāna telpas maksimāla izmantošana informācijas atspoguļošanai.
Ierobežojumi:
 • Vienā datu bāzē tiek kārtota tikai vienas organizācijas uzskaite;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nevar pārsniegt 40 000 euro;
 • Darbinieku skaits, kuriem tiek aprēķināta darba alga, ne vairāk kā 5 cilvēki;
 • Darbinieku darba alga nevar pārsniegt 720 euro mēnesī;
 • Nav iespējams veikt kontu plāna korekcijas;
 • Nav pieejami ar darba algu saistītie nodokļu aprēķini;
 • Ierobežota ārējo apstrāžu un atskaišu izmantošana;
 • Nav daudzlietotāju darba režīma, t.sk. netiek atbalstīts klients-serveris darba variants;
 • Netiek atbalstīts darbs ar teritoriāli dalītām informācijas bāzēm;
 • Nav iespējams mainīt (konfigurēt) lietojumprogrammu;
 • Nav COM-savienojuma un Automation-servera atbalsta.
Apmācība:
Programmu var apgūt patstāvīgi, izmantojot video kursu (bezmaksas).
Papildus, pēc vēlēšanās, var apmeklēt firmas “1C Andi” mācību klasē regulāri rīkotās lekcijas. Aplūkot lekciju sarakstu un pierakstīties var šeit (lekcijas - 1C:Grāmatvedība 8). Cena par programmas 8 versijas izmantošanas apmācību klasē – 15,00 EUR par lekciju (lekcijas ilgums 90 minūtes).
Klausītājiem, kuri izgājuši pilnu apmācības kursu, tiks piešķirtas atlaides programmas iegādei. Atlaide – 50 % no summas, kuru Jūs iztērēsiet apmācībai mūsu mācību klasē.

Konsultācijas:
Uzdot jautājumus un saņemt konsultāciju var forumā.
Jums palīdzēs gan pieredzējuši programmas lietotāji, gan arī firmas 1C Andi speciālisti darbinieki. Forumā tiek atbalstīta pateicību reitinga sistēma par sniegtajām atbildēm.
Bezmaksas konsultāciju līnija pa tālruni pieejama tikai programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” profesionālās un bāzes versiju lietotājiem, ja noslēgts apkalpošanas līgums.

Papildpakalpojumi:
Salīdzinājumā ar programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” profesionālo un bāzes versiju, bezmaksas versijai netiek sniegti papildpakalpojumi (programmēšanas pakalpojumi un papildiespēju izmantošana), jo bezmaksas versijā ierobežota ārējo apstrāžu un atskaišu izmantošana, un nav iespējams mainīt (konfigurēt) lietojumprogrammu.

Datu pārnešana:
Datu pārnešana bezmaksas versijai nav pieejama.
Pāreja uz maksas versiju.
Iespējama pāreja uz “1C:Grāmatvedība Latvijai” Profesionālo versiju, saglabājot visus “1С:Мikrouzņēmums 8” ievadītos datus.
Klienti, kuri izmanto programmu “1С:Мikrouzņēmums 8” , var pāriet tikai uz “1C:Grāmatvedība Latvijai” Profesionālo versiju.

Datu apmaiņa ar bankām:
Maksājuma uzdevumu eksports uz banku un bankas izraksta imports programmā nav iekļauts.
Apmaiņu ar bankām papildus var pieslēgt “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” profesionālai un bāzes versijai.

Tehniskās prasības datoram:
 • operētājsistēma: Microsoft Windows 7/8/10
 • procesors: Intel Pentium IV un augstāk
 • operatīvā atmiņa: 1024 MB un augstāk
 • cietais disks 40gb un augstāk
 • USB-ports
 • SVGA-displejs.